Последно измерване:

PM 10 µg/m3
PM 2.5 µg/m3

Средно месечни стойности:

Grafika